ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM HISTORIA

– Mattias Forshage december 2013

Entomologiska föreningen i Stockholm är den äldsta entomologiska föreningen i Sverige. När läkaren Oskar Sandahl skickade ut ett upprop till sina entomologiska fränder 1879 var det i synnerhet efter fransk förebild. Sandahl ville att alla insektintresserade, amatörer och forskare, skulle ha först och främst en tidskrift, men också en träffpunkt för att diskutera och lära av varandra. Responsen blev entusiastisk; entomologer och allmänintresserade i mängd hör av sig. 1880 när man så börjar ge ut Entomologisk Tidskrift får föreningen redan 132 medlemmar över hela landet, och därtill ett antal i grannländerna.

Den första styrelsen bestod av ungefär lika många amatörer som professionella entomologer, och just den friktionsfria mötespunkten mellan dessa två halvor har föreningen förblivit genom hela sin historia. Åldrar och samhällsklasser var blandade redan då. Då som nu består också verksamheten i hög grad av föredrag, diskussioner och exkursioner. Stipendieutdelningar kom snart till, publikationer har fortsatt vara viktigt men i något mindre grad idag. Mecenater och potentater blev snabbt färre, den praktiska entomologin (dvs insektbekämpning) kom med tiden att bli allt mindre viktig. Andra saker har kommit till. Naturvårdsfrågor har blivit stort. Antalet kvinnliga medlemmar har ökat. Formerna har gått i riktning mot mer informell stil och fördjupad demokrati. Tillgången på tekniska hjälpmedel har ökat lavinartat; fotograferande, skådande och rapporterande har blivit normala entomologiska aktiviteter. Genom bilismen blir det lättare att ta sig ut till allehanda marker, men det gör också att alkohol numera är ovanligt i föreningsaktiviteterna.

1977 skedde en stor omorganisering av entomologin i Sverige, och sedan dess är vår förening en av många som tillsammans utgör Sveriges Entomologiska Förening, som numera ger ut Entomologisk Tidskrift och sköter en hel del av de riksomfattande angelägenheterna. Sedan dess har föreningen ingen egen tidskrift, och efter att Svensk Insektfauna gått i graven och skalbaggs- och fjärilskatalogerna ej längre trycks satsar vi publikationsledes på en serie bildfälthandböcker. Officiellt är det bara en regional förening bland andra i paraplyorganisationen. Men man har likväl behållit en medlemsbas över hela landet från det hundratal år då föreningen organiserade merparten av landets insektintresserade (man fick sällskap av lundaföreningen redan strax efter förra sekelskiftet, men de mer aktiva entomologerna var dubbelorganiserade).

Här ges en liten genomgång av föreningens historia i olika skeden, med de mest påfallande aktiviteterna, de viktigaste platserna, de mest aktiva namnen, de institutionella kopplingarna, infrastrukturen, publikationerna och de formella förutsättningarna.

Första kvartsseklet 1879-1904
Utvikning om social sammansättning
Andra kvartsseklet 1904-1929
Tredje kvartsseklet 1929-1954
Fjärde kvartsseklet 1954-1979
Femte kvartsseklet 1979-2004
Sjätte kvartsseklet 2004-