Verksamhet

Klothoppstjärt,  Allacma fusca,   Foto: John Hallmén

Klothoppstjärt, Allacma fusca, Foto: John Hallmén

Entomologiska föreningen i Stockholm är en träffpunkt och en intresseorganisation för insektintresserade med anknytning till regionen. I första hand lär vi av varandra och inspirerar varandra på möten, under föredrag, bildvisningar och samtal, samt under exkursioner i fält.

Möten
Vi har möten en gång i månaden (oftast sista tisdagen i månaden januari-april och september-november), då vi träffas på Naturhistoriska Riksmuseet, berättar om spännande fynd och upptäckter sen sist, tittar på djur, vidarebefordrar allmänna meddelanden och tipsar om böcker, lokaler och evenemang, och ser bildvisningar och hör föredrag om olika spännande insektrelaterade ämnen. Fikat efteråt är gratis, och det brukar oftast gå att hitta någon specialist som kan hjälpa en att bestämma något djur man misslyckats med själv.

Exkursioner
Exkursioner har vi lite oregelbundet men det ser ut att bli alltmer regelbundet. Då åker vi antingen på enkla dagsutflykter i lättillgängliga men fina marker som Norra Djurgården, Nackareservatet etc; eller på läger i skärgården. Skärgården har varit ett visst fokus under en följd av år, en spännande och vacker del av vår närmiljö som är konstigt dåligt utforskad.

Naturvård
Att vara en intresseförening för insektintresserade innebär också att kämpa för insekternas intressen: att kämpa mot habitatförstöring, utarmning, exploatering av värdefulla miljöer (och förvisso också mot urskiljningslöst och dåligt genomtänkt massinsamlande eller insamlande av särskilt känsliga arter!). Vi besvarar en del remisser, försöker skapa uppmärksamhet kring hotade lokaler, habitat och arter, och samarbetar gärna med andra naturskyddande föreningar och myndigheter; men en hel del av naturvårdsfrågorna är snarare organiserade på nationell nivå för entomologernas del.

Bibliotek
Föreningens mycket omfattande entomologiska bibliotek med bestämningslitteratur, monografier och tidskrifter skänktes till riksmuseets entomologiska avdelning på 50-talet och är fritt tillgängligt för medlemmarna.

Stipendier
Vi delar ut pengar en gång om året till självständiga entomologiska undersökningar, i synnerhet till yngre entomologer. De större fonderna är Maria och Thure Palms, Sune Överbys och Edvard Sylvéns. Nyligen har tillkommit Jan Gustafssons fond för skydd av storfjärilsbiotoper.

Försäljning
Föreningen ger ut en serie fotobaserade fälthandböcker som säljs för en billig penning. Våra äldre publikationer (Svensk Insektfauna, äldre årgångar av Entomologisk tidskrift, de tryckta skalbaggs- och fjärilskatalogerna m m) finns i många fall också kvar i lager till salu, och vi säljer även nålar och viss annan materiel.

SEF
Entomologiska Föreningen i Stockholm är en av medlemsorganisationerna i Sveriges Entomologiska Förening (SEF), som tillvaratar intressena på nationell nivå, och ger ut vår tidskrift, Entomologisk Tidskrift (som startades 1880 av oss i Stockholmsföreningen...). SEFs årsmöten, som alla våra medlemmar är välkomna till, äger rum i form av läger i olika delar av landet med mycket exkurerande. De andra medlemsorganisationerna i SEF, i praktiken i form av lokalföreningar, finns ibland på mycket nära håll. Vi i Stockholm har ju överlappande upptagningsområden med Sörmlandsentomologerna och Entomologiska föreningen i Uppland. Samtidigt far många av oss regelbundet och samlar i andra delar av landet där t ex Föreningen Sydostentomologerna, Gotlands Entomologiska Förening Körkmacken, Entomologiska Sällskapet i Lund och Norrlands Entomologiska Förening organiserar entomologerna (på Öland är Stockholmsföreningen också medstiftare av Station Linné). Alla föreningar listas hos SEF. Som tur är kan man förstås vara med i hur många föreningar man vill, och vi i Stockholm hör dessutom till dem med billigast medlemsavgift...

Alla insektintresserade är mycket välkomna till våra aktiviteter!