Entomologiska föreningens i Stockholm styrelse

Årtalen inom parentes anger mandatperiod

Ordförande: Mattias Forshage (2017 – 2019)

Sekreterare: Niklas Apelqvist (2016 – 2018)

Kassör: Bert Gustafsson (2017 – 2019)

Ordinarie ledamöter:

Stanislav Snäll (2016 – 2018)

Kajsa Mellbrand (2016 – 2018)

John Hallmén (2016 – 2018)

Julia Stigenberg (2017 – 2019)

Suppleanter:

Elisabet Weingartner (2017 – 2019)

Johan Abenius (2015 – 2017)

Håkan Elmquist (2016 – 2018)

William Englund (2017 – 2019)


 

Sammankallande i valberedningen:

Lennart Sjösten