Program för hösten 2019

Våra möten äger rum på Naturhistoriska riksmuseet, lilla hörsalen, med ingång från innergården. Mötena startar kl 19:00. Kom i god tid, dörren är låst (blir du försenad, ring gärna någon i styrelsen innan så glömmer vi inte att skicka ut någon som kollar dörren – exempelvis John: 0701-749850 eller Niklas: 073-6133796). Efter mötet bjuder föreningen på fika.

Tisdagen 24 september

 1. Meddelanden och demonstrationer

 2. Mångfalden vid Uringe gammelgård
  Tiina Laantee och Thomas Strid har under sina 25 år vid gården gjort många insatser för att höja den biologiska mångfalden på sina marker. För detta arbete fick de 2018 Sveriges entomologiska förenings markägardiplom. Denna kväll kommer de och berättar om vilka insatser de gjort och om vilka arter de noterat.

  Tiina Laantee är kommunekolog i Haninge. Thomas Strid är naturvårdskonsult och sverigetvåa i flest rapporterade arter på ArtPortalen.


Tisdagen 29 oktober

 1. Meddelanden och demonstrationer

 2. Mångfotingar – en mångfasetterad grupp.

  Mångfotingarna, tidigare benämnda tusenfotingar, har genom Nationalnyckeln förts fram i ljuset lite mer. Göran Andersson berättar om deras släktskapsförhållande, gångarter, kärleksliv, matvanor med mera, med tonvikt på de svenska arterna.

  Göran Andersson är entomolog, tidigare verksam vid Naturhistoriska museet i Göteborg och författare till Nationalnyckelns volym om mångfotingar.


Tisdagen 26 november

 1. Meddelanden och demonstrationer

 2. Nattflysteklar Ophioninae – välkända och ökända, men förvånansvärt okända. 

  Niklas Johansson om ”hur en enkel nationell checklista löste en av brokstekeltaxonomins sista stora gåtor".

  Niklas Johansson är en småländsk naturvårdsbiolog och amatörforskare.

Tisdagen 17 December. OBS datum!

Adventsfika med glöggmingel

Decembermötet har snabbt blivit en populär nygammal tradition då vi träffas i den mörkaste av tider. I år kommer vi förutom julespis att få avnjuta resultatet av några av de projekt som tilldelats medel ur föreningens stipendiefonder.

Facebook året om

Föreningen har också en facebookgrupp. Sök på ”Entomologiska Föreningen i Stockholm”. Där får man gärna tipsa om entomologiska aktiviteter.

Nyhetsbrev

Prenumerera på föreningens nyhetsbrev genom att gå in på http://www.ento.se/epost/ och fyll i din e-postadress. Som en säkerhetsåtgärd kommer ett meddelande som man måste svara på för att gå med. Detta meddelande fastnar tyvärr i en del övernitiska filter, så kolla i skräppostmappen (eller fliken ”Kampanjer” eller ”Promotions” om du använder gmail) om du inte får meddelandet inom ett par minuter.