Sök stipendier

Foto: John Hallmén

Låt inte brist på pengar hindra dig från att ta dig an något spännande insektprojekt!

 Entomologiska föreningen i Stockholm förvaltar flera stipendiefonder, varav de största är Maria och Thure Palms minnesfond, Edvard Sylvéns fond och Sune Överbys fond. Varje år delar vi ut hyggliga summor för entomologiska undersökningar, och överhuvudtaget avgränsade och behjärtansvärda projekt som gynnar kunskapen om insektfaunan eller hjälper oerfarna entomologer framåt.

Vill du göra någon inventering? Eftersöka någon art med oklar status? Göra någon resa som är viktig för att öka dina kunskaper? Genomföra något utåtriktat evenemang, någon informationsdag, eller något entomologisk träff eller läger? Hindras du av brist på någon entomologisk materiel, insamlingsutrustning eller dylikt som inte går att låna på orten? Behöver du litteratur som inte finns på internet eller bibliotek?

Vi vill stödja självständiga initiativ från insektintresserade, och det är alltså bara i enstaka undantagsfall som vi kan stödja ren akademisk forskning, som borde finansieras med offentliga medel. Vi betalar aldrig lönemedel och ytterst sällan labkostnader. Däremot resor och utrustning som går utöver vad som rimligen kan betraktas som läroanstaltens ansvar är väl värt att söka för. 

En påfallande stor del av de här pengarna skall enligt statuterna gå till yngre amatörentomologer. Detta innebär att om man ännu inte är äldre, och ännu inte har påbörjat doktorandstudier, har man mycket stor chans att få ett projekt beviljat. Men en del medel kan användas betydligt friare och det är värt att försöka söka för alla.

Ansökan måste inkludera en plan och en kostnadskalkyl, och en informativ presentation av den sökande (ange åtminstone födelseår för att inte missa några fördelar med eventuell ung ålder!) och ställs med fördel "till entomologiska föreningens fonder" el dyl snarare än någon viss fond. Den skickas in till sekreteraren, Rasmus Hovmöller, med post eller epost innan första maj varje år. Kontakta gärna Rasmus i förväg och fråga om praxis eller formaliteter.

Sök själv, eller tipsa insektintresserade kompisar, bekanta, släktingar, elever etc!

stipendier@ento.se

Rasmus Hovmöller
Entomologiska föreningen Stockholm
Enheten för entomologi
Naturhistoriska Riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm