Entomologiska föreningens i Stockholm styrelse

Årtalen inom parentes anger mandatperiod

Ordförande: Mattias Forshage (2017 – 2019)

Sekreterare: Niklas Apelqvist (2018 – 2020)

Kassör: Bert Gustafsson (2017 – 2019)

Ordinarie ledamöter:

John Hallmén (2018 – 2020)

Elisabet Weingartner (2018 – 2020)

Julia Stigenberg (2017 – 2019)

Rasmus Hovmöller (2018 – 2020) 

Suppleanter:

Johan Abenius (2018 – 2020)

William Englund (2017 – 2019)

Scarlett Szpryngiel (2018 – 2020)


 

Sammankallande i valberedningen:

Lennart Sjösten