Styrelsen för Entomologiska föreningens i Stockholm 2019

Årtalen inom parentes anger mandatperiod

Ordförande: Mattias Forshage (2019 – 2021)

Sekreterare: Rasmus Hovmöller (2019 –2020)

Kassör: Niklas Apelqvist (2019 –2020)

Ordinarie ledamöter:

John Hallmén (2018 – 2020)

Elisabet Weingartner (2018 – 2020)

Julia Stigenberg (2019 – 2021)

Scarlett Szpryngiel (2019 – 2021) 

Suppleanter:

Johan Abenius (2018 – 2020)

William Englund (2019 – 2021) 

Mary Lesmes (2019 – 2021) 

Gonzalo Andrade Haglund (2019 – 2020)


 

Valberedningen:

Lennart Sjösten (sammankallande), Hans Jälminger, Åke Lindelöw.