Sök stipendier

Låt inte brist på pengar hindra dig från att ta dig an något spännande entomologiskt projekt!

Entomologiska föreningen i Stockholm förvaltar flera stipendiefonder, varav den största är Maria och Thure Palms minnesfond, men där finns även Sune Överbys fond och andra. Varje år delar vi ut hyggliga summor för entomologiska undersökningar och överhuvudtaget avgränsade och behjärtansvärda projekt som gynnar kunskapen om insektfaunan eller hjälper oerfarna entomologer framåt.

Vill du göra någon inventering? någon resa som är viktig för att öka dina kunskaper? något utåtriktat evenemang, någon informationsdag, eller något entomologisk träff eller läger? Hindras du av brist på någon entomologisk materiel, insamlingsutrustning eller dylikt som inte går att låna på orten? Behöver du litteratur som inte finns på internet eller bibliotek?

Foto: John Hallmén

Genom statuterna i fonderna är det extra stor chans att få beviljat medel för yngre entomologer och för projekt som rör skalbaggar, men det finns all anledning försöka även för andra! Däremot har vi knappast kapacitet att konkurrera med forskningsråden, så finansiering av akademisk forskning sker bara i rena undantagsfall, och vi beviljar ej lönemedel.

Ansökan måste inkludera en plan och en kostnadskalkyl, och gärna en informativ presentation av den sökande, och ställs med fördel "till entomologiska föreningens fonder" el dyl snarare än någon viss fond. Den skickas in till Niklas Apelqvist med post eller epost innan första maj varje år. Kontakta gärna Niklas i förväg och fråga om praxis eller formaliteter.

Sök själv, eller tipsa insektintresserade kompisar, bekanta, släktingar, elever etc!

Niklas Apelqvist
Entomologiska föreningen Stockholm
Enheten för entomologi
Naturhistoriska Riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm
Tel: + 46-8-519 540 89