Systematikdagarna 2013

Den 25-26/11 genomfördes Systematikdagarna 2013, ett årligt återkommande arrangemang av Svenska Systematikföreningen i samarbete med Artdatabanken, som detta år var tillbaka vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Två dagar fulla av föredrag, diskussioner och mingel. Många av de allmänna frågorna rör förstås även entomologer (systematikens ställning, Artprojektets framtid, hur biologisk mångfald presenteras i skolundervisningen), men det var också en föredragssession i entomologiska ämnen.

Där utmärkte sig i synnerhet Mårten Eriksson, student som gjort ett examensarbete på en dåligt känd grupp braconidsteklar vid station Linné, vars trevliga framställning och intressanta iakttagelser stod sig väl i jämförelse med de professionella forskarnas! Därtill presenterade Jeanette Stålstedt resultat från sin tidigare forskning om vattenkvalster, och Dave Karlsson berättade om läget i Malaisefälleprojektet.

adelius_sp_01_p04323_aspa_1.jpg

Läs mer om systematikföreningen på hemsidan.