Faunaväkteri

2014 satsar vi på mer aktivt faunaväkteri i Stockholm! Det finns ett antal insektarter hos oss som är hotade/sällsynta/skyddsvärda och relativt lätta att hitta, som vi ska försöka hålla lite koll på.
    Lördagen den 30/11 hölls ett möte i Uppsala för faunaväkteriansvariga i de entomologiska föreningarna där man träffades och utbytte information och smidde planer för det kommande året.
    För Stockholmsföreningens del har vi en ny faunaväkteriansvarig, nämligen Jenny Olsson från Naturskyddsföreningen, som hälsas välkommen och lycka till! Närmare planer kommer att smidas på föreningsmöten under våren.

 

Läs mer om faunaväkteri på SEFs hemsida eller på Artdatabankens